Phần 1- knitting, đan áo cho người mới bắt đầu, đan áo trái thông, đan áo dưới 65kg

3
4Tha Tham gia nhóm: đan móc( free chart) để xem thông số các size Link nhóm :

Nguồn: https://joincrossblog.com/

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here