Phần 01 | Bài 03 Truyền thông – Quảng cáo trên Internet

0
3Phần 01 | Bài 03 Truyền thông – Quảng cáo trên Internet

Marsal Academy là Học viện đào tạo nghề Marketing Trực Tuyến đầu tiên tại Việt Nam tập trung tất cả cho cơ hội việc làm của các học viên.
Tất cả những gì mà Marsal đang theo đuổi, đó là các học viên của trường sẽ có thể làm được việc ngay trong và sau khi đào tạo.

Hãy dõi theo và tham gia cùng chúng tôi!

➤ Website:
➤ Fanpage:
➤ Instagram:

Nguồn: https://joincrossblog.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here