ĐỪNG MẤT MẠNG VÌ MẤT MẠNG | KAITY NGUYỄN | ST15K & ST30K

41
4Cùng xem ngay câu chuyện mất mạng ly kỳ của Kaity Nguyễn chỉ vì “mất mạng” và tìm cách tránh “mất mạng” nhé! Mất mạng và “mất mạng” rất…

Nguồn: https://joincrossblog.com/

41 COMMENTS

  1. Dạo này mạng như lozz chs game đell đc làm ăn kiểu j z khoá sản mẹ đi chs mà mạng yếu như j nhà kế cột sóng Viettel mà yếu như lozz

  2. Ủa đăng kí 15k là 3 ngày mà tại sao hết 3 ngày vẫn còn lúc mở lên thì thấy nó tự động trừ tiền trong khi đó quảng cáo 15k 3 ngày quá 3 ngày lại tự động trừ tiền cho đến hết là sao.Quảng cáo j kì z.Ăn hết tiền ngta r.15k 3 ngày hết 3 ngày lại tự động lấy tiền

  3. tôi sợ viettel lắm rồi di động nướng tiền như gỏi mạng có dây thì dài bửa mất mạng

  4. sewwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeyttrrrrreeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

  5. Ns thật lun , đăng ký Viettel theo tháng 70k/1 thg mà xem quảng cáo xog , nghĩ đăng ký lun ,vs ns thật , cái giọng la um sùm, đêm xem film đã bật nhỏ v mà nó la … cho bị chửi , gđ tui ai cx o thc hết, ns cho tui ,tui lên đây ns lại … Nhẹ nhàng đc o ?! 😶😶

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here