Chi phí LÁN TRẠI NHÀ TẠM theo Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

0
4Chi phí hạng mục chung theo Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng áp dụng ngày 15/02/2020 Chi phí hạng mục chung bao gồm; 1.

Nguồn: https://joincrossblog.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here