Cách đánh số trang trong Excel bắt đầu từ số bất kỳ theo ý muốn

3
4Hướng dẫn cách đánh số trang đầu tiên trong excel từ số bất kỳ theo ý muốn hoặc đánh số trang bắt đầu bằng số chỉ định trong excel là đánh số trang trong Excel không bắt đầu từ 1 mà bằng số khác, các trang sau tăng dần theo số trang đầu tiên.

Nguồn: https://joincrossblog.com/

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here