Bơi ếch. Buổi 1 Kỹ thuật chân ếch (part 1: Breaststroke legs technique )

0
4Mình thực hiện seri videos dạy bơi gồm 4 bài:
Bài 1: Kỹ thuật chân ếch
Bài 2: Kỹ thuật tay ếch và thở
Bài 3: Kết hợp chân tay thở
Bài 4: Một số lỗi sai và cách sửa.

Thầy Vụ, dạy bơi Hà Nội.
Link youtube:
Fan page:

Nguồn: https://joincrossblog.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here