Body painting art – Sẽ như thế nào khi vẽ người khỏa thân (18+)

3
4Watch as sexy model gets her body painted so she can hit the streets of Budapest! Watch as expert artist applies a white outfit with orange and green flowers on it. Once the application is done,
you won’t be able to tell if she has clothes on or not!!!

mô hình sexy được cơ thể của mình sơn để cô có thể nhấn các đường phố của Budapest! Xem như nghệ sĩ chuyên gia áp dụng một bộ trang phục màu trắng với hoa màu cam và màu xanh lá cây trên đó. Khi ứng dụng được thực hiện,
bạn sẽ không thể nói nếu cô ấy có quần áo trên hay không

Nguồn: https://joincrossblog.com/

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here